Anunt.

Societatea UNIREA S.A, în calitate de titular, anunță publicul interest asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru :

,, Elaborare PUZ in condițiile Legii 350/2001 actualizată – RIM - UNIREA  – Restructurarea destinației terenurilor unităților industriale “, situat in jud. Cluj, localitatea Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 1-2.

Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului, din Piața 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, din data de 16.10.2018, între orele 8.00 – 14.00 .

 Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 15.11.2018, la APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail : office@apmcj.anpm.ro , în ziele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00 .

S.C. Unirea S.A. anunță începerea demersurilor pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal, pentru obiectivul: ’PUZ Rim Unirea – Restructurarea destinației terenurilor unităților industriale’, amplasată în municipiul Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, Compartimentul Strategii Urbane, camera 62 – Calea Moților 3, Cluj-Napoca.